top of page

מעורבות בקהילה

אנחנו במאה אחוז מאמינים בתפקיד החשוב שלנו בשיפור החיים של האנשים ובבניית קהילות חזקות ומאוחדות. במשך שנים רבות, אנו מתמקדים ביצירת שינוי חיובי בחיי האנשים ובתמיכה בקהילות בצורה מרתקת ומשמעותית. אנו מתנהלים סביב ערכים חברתיים חשובים, ואחד מהם הוא התרומה.

התרומה, בעינינו, היא צורת חיים. אנחנו מאמינים שכל אחד יכול לתרום לחברה ולעשות שוני. באמצעות התרומות כספיות והתנדבויות, אנחנו מצליחים לתמוך בפרויקטים חברתיים שונים, כמו סיוע לנזקקים, תמיכה בחינוך ובריאות, ואספקת מזון וחומרי ציוד למשפחות במצוקה.
אחד מהמרכיבים החשובים בפעילות שלנו הוא תמיכה באגודה למלחמה בסרטן. אנחנו מאמינים שהמאבק בסרטן הוא משימה חשובה וגדולה, ואנו מחויבים לתת יד למאבק זה. על ידי התרומות לאגודה זו, אנו מסייעים לפרגן ולחקור חדשנות בתחום הרפואה והטיפול בסרטן, מקדמים מדע ומחקר עם מטרה למצוא תרופות חדשות, ומסייעים לאנשים הנפגעים מהמחלה ומהטיפולים.

במאה אחוז, אנו גאים להיות חלק ממהפכה חברתית שמביאה שינוי חיובי לעולם. נכונות לתת, התנדבות, ותמיכה במאבקים שונים הם היסודות שבהם אנחנו עומדים. 
 

חברת מאה אחוז גיוס והשמה תורמת ליער בארי - קרן קיימת לישראל עבור סיוע לתושבי אזור עוטף עזר והדרום

bottom of page